Последние комментарии

ВСТУП

У конспекті лекцій систематизовано розглянуті основи теорії радіолокаційних та радіонавігаційних систем згідно з програмою  дисципліни "Системи радіолокації та радіонавігації". В зв'язку з обмеженим розміром конспекту деякі лекції залежно від їх складності наводяться в тезисному викладенні.

У цілому конспект лекцій складається із семи тем. Перша тема містить основні визначення і класифікацію радіотехнічних систем, узагальнені структурні схеми радіотехнічних систем вилучення інформації і принципи їх роботи, основні задачі і принципи оптимізації радіолокаційного спостереження. Тут же викладені принципи визначення місцеположення об'єктів і принципи виміру координат і їх перших похідних, розглянуті вхідні і вихідні характеристики радіотехнічних систем та основне рівняння радіолокації у вільному просторі.

У другій темі розглянуті умови розповсюдження електромагнітних хвиль в реальному просторі – вплив на віддаль дії РЛС відбиття хвиль від земної поверхні, кривизни земної поверхні, рефракції та поглинання електромагнітних коливань в атмосфері.

У третій темі наведені принципи пошуку сигналів в радіотехнічних системах за віддаллю, швидкістю та кутовими координатами, а також методи огляду простору. Розглянуті структурна схема та принципи роботи РЛС колового огляду.

У четвертій темі розглянута класифікація активних завад, проводиться аналіз впливу активних шумових несуміщеної і суміщеної завад на віддаль дії РЛС. Висвітлені фізичні принципи захисту від активних завад.

П'ята тема присвячена проблемам виділення сигналів рухомих цілей на фоні пасивних завад. Розглянуті основні характеристики пасивних завад і фізичні основи методів їх компенсації, методи селекції рухомих цілей на основі ефекту Допплера, принципи роботи когерентно-імпульсних РЛС із внутрішньою і зовнішньою когерентністю. Розглянуті також особливості і ефективність пригнічення пасивних завад в одноразовій і дворазовій системах черезперіодного віднімання, охарактеризовані критерії ефективності систем компенсації пасивних завад в цілому. Наведені методи підвищення ефективності селекції рухомих цілей в системах з цифровою обробкою і їх адаптивною настройкою.

У шостій темі розглянуті методи виміру віддалі та швидкості в імпульсних, фазових і частотних РЛС. Проаналізовані похибки вимірювання, достоїнства і недоліки кожного з методів. Наведені спрощені структурні схеми вимірювачів. Окремо розглянуто особливості виміру віддалі в радіонавігаційних системах.

Сьома тема присвячена методам та пристроям виміру кутових координат. Розглянуті основи побудови, аналіз технічних рішень, якісних показників і ефективності фазових і амплітудних вимірювачів, а також одноканальних з конічним скануванням і деяких основних схем моноімпульсних слідкуючих вимірювачів. Наведені основи побудови антенних решіток з частотним і фазовим управлінням.

Pages: 1 2

Оставить комментарий