Последние комментарии

Лекція 2.  Радіолокаційне спостереження

2.1. Основні задачі та оптимізація  радіолокаційного спостереження

Складність задач, що розв’язуються сучасними РТС ВІ, різноманітність завадового оточення вимагають розробки достатньо досконалих систем. Основою розробки таких систем є методи оптимізації (синтезу), що базуються на останніх досягненнях статистичної теорії рішень.

У процесі синтезу РТС звичайно формується основне протиріччя системи: створити систему, що реалізує задану сукупність функцій при певних показниках якості з урахуванням обмежень часу на розробку, виробництво і освоєння системи, на рівень встановлених витрат.

Загальна задача синтезу РТС передбачає вибір сигналів, що забезпечують досягнення бажаного результату, та оптимізацію пристроїв обробки цих сигналів.

Вибір сигналів має принципове значення, оскільки від їх форми залежить багато показників якості РТС.

Задача прийому сигналів полягає в найкращому відтворенні інформації, що міститься в спотвореному завадами сигналі.

Кінцева мета задач синтезу:

– структура оптимального приймача, що випливає з отриманого алгоритму обробки прийнятого коливання (структурний синтез);

– кількісні оцінки якості роботи приймача, що отримуються  відповідно до прийнятого критерію (кількісний синтез);

– чутливість алгоритмів до відхилень від апріорних даних (умов прийому);

– практична реалізовність приймача на сучасній елементній базі.

Як відмічалось раніше, основною задачею РТС ВІ є отримання відносних координат та параметрів руху досліджуваних об’єктів, тобто радіолокаційне спостереження.

Щоб виміряти відносні координати та параметри руху, РТС ВІ повинні виявити об’єкт та розрізнити сукупність об’єктів з близькими значеннями деяких параметрів.

Оптимізацію кожного з етапів радіолокаційного спостереження можна виконати за допомогою складових частин теорії статистичних рішень: статистичної теорії виявлення, статистичної теорії розрізнення, статистичної теорії оцінювання.

Безумовно, що визначення ”оптимізація” має на увазі, що перед процесом оптимізації було визначено критерій оптимізації. Від вибору критерію оптимізації значною мірою залежать реалізовність алгоритму обробки прийнятого коливання та структура приймача.

Для розв’язання задачі радіолокаційного спостереження найбільш підходять критерій максимуму вірогідності правильних розв’язань при фіксованій вірогідності помилкових розв’язань (статистична теорія виявлення), критерій мінімуму похибки вимірювання (статистичної теорії оцінювання), критерій максимальної релєївської розрізняльної здатності, критерій максимуму відношення потужності сигналу до потужності власних шумів і сигналів заважаючих об’єктів (статистична теорія розрізнення).

Статистична теорія виявлення дозволяє:

– знайти оптимальну процедуру (стратегію) прийняття рішення про наявність об’єкта;

Pages: 1 2

Оставить комментарий