Последние комментарии

ТЕМА 1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І ФІЗИЧНІ ОСНОВИ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

Лекція 1. Основні визначення та класифікація радіотехнічних систем

1.1.  Основні визначення та класифікація систем вилучення інформації

Інформаційні радіотехнічні системи (РТС) призначені для передачі, прийому, обробки та накопичення інформації, що відповідає відомостям (повідомленням) про досліджувані об’єкти, явища та процеси. Носієм повідомлень є електромагнітні коливання, що створюють радіосигнал.

РТС складаєтся із сукупності пристроїв, які у взаємозв’язку розв’язують єдину задачу, що визначається призначенням  системи. При цьому основну або одну із основних функцій РТС виконують передавальний (РПдП), приймальний (РПрП), антенно-фідерний (АФП), передавальна ПдА і приймальна ПрА антени, кінцевий та інші пристрої.

РТС можуть бути класифіковані відповідно до виконуваних інформаційних функцій, виду та призначенню системи, діапазону використовуваних радіохвиль, характеру повідомлень та ін.

Найбільш суттєвою ознакою класифікації є інформаційна функція системи, відповідно до якої виділяють такі РТС: передачі інформації, вилучення інформації (РТС ВІ), радіокерування та руйнування  інформації.

Для РТС ВІ характерним є відображення інформації в радіосигналах при його розповсюдженні і відображенні радіохвиль або незалежному від розглядуваної РТС формування та випромінювання радіохвиль (природні випромінювання об’єктів).

За видом та призначенням РТС ВІ розділяють на системи радіолокації (РЛС), радіонавігації (РНС), радіоастрономії (РАС), розвідки корисних копалин та стану поверхні Землі. РЛС призначені для виявлення і класифікації цілей, виміру їх координат та параметрів руху. РНС призначені для визначення власного місцеположення оператора відносно опорних маяків або наземних об’єктів, координати яких відомі. Таким чином, РЛС – це системи іновизначення, а РНС – системи самовизначення.

Оскільки всі названі системи в основному використовують радіолокаційні методи і засоби, то як синонім терміна “системи ВІ” використовують термін “системи радіолокації”.

За діапазоном використованих радіохвиль РЛС і РНС можна розділити на системи:

– метрового діапазону (30 – 300 МГц) – використовуються  в наземних системах виявлення та визначення координат цілей, системах близької радіонавігації;

– дециметрового діапазону (300 –  МГц) – наземні високоточні РЛС, супутникові РНС;

– сантиметрового діапазону ( МГц ) – бортові РЛС та системи керування повітряним рухом.

1.2.  Основні визначення та класифікація радіолокаційних та радіонавігаційних систем

Процес виявлення відбитих від об’єктів (цілей) радіохвиль або власних випромінювань об’єктів радіотехнічним методом називається радіолокаційним спостереженням, а система, що виконує ці функції – радіолокаційною.

Pages: 1 2 3 4

Оставить комментарий