Последние комментарии

ЗМІСТ

ВСТУП 6

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 8

ТЕМА 1.  Основні принципи і фізичні основи

радіотехнічних систем 10

Лекція 1. Основні визначення та класифікація радіотехнічних

систем                                                                                                             10

1.1. Основні визначення та класифікація систем вилучення

інформації                                                                                                             10

1.2. Основні визначення та класифікація радіолокаційних та

радіонавігаційних систем                                                                           11

Лекція 2.  Радіолокаційне спостереження                                            13

2.1. Основні задачі та оптимізація радіолокаційного

спостереження                                                                                             13

2.2.  Задачі радіолокації                                                                                 15

2.3.  Принципи визначення місцеположення об'єктів                                18

2.4.  Принципи виміру координат та їхніх перших похідних           19

Лекція 3.  Основні характеристики радіотехнічних систем                22

3.1.  Вхідні та вихідні характеристики                                                22

3.2.  Віддаль дії активних РЛС у вільному просторі                         24

ТЕМА 2.  ВІДДАЛЬ ДІЇ РЛС У РЕАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ 27

Лекція 4.  Вплив умов розповсюдження електромагнітних

хвиль в просторі на віддаль радіолокаційного спостереження                       27

4.1. Вплив відбиття електромагнітних хвиль від земної поверхні     27

4.2.    Віддаль виявлення низьколітаючих цілей                                   32

Лекція 5.  Вплив умов розповсюдження електромагнітних

хвиль на віддаль виявлення                                                                                 33

5.1.    Облік кривизни земної поверхні                                                  33

5.2.    Рефракція та поглинання електромагнітних хвиль в

атмосфері                                                                                                       34

ТЕМА 3.  Пошук сигналів 39

Лекція 6.  Пошук сигналів в радіолокаційних та

радіонавігаційних системах                                                                                39

6.1. Пошук сигналів за віддаллю, швидкістю та кутовими

координатами                                                                                             39

6.2. Методи огляду простору                                                                41

Лекція 7.  РЛС колового огляду                                                                       42

Pages: 1 2 3

Оставить комментарий